Utbildningar

Vi erbjuder följande utbildningar:

Ekonomi & Juridik
  Grundläggande ekonomi & bokföring
  Starta eget
  Grundläggande affärsjuridik

Hälsa
  Ergonomi
  Kost
  Massage
  Mental träning
  Yoga

Transport
  Lokalkännedom över Göteborg
  Lokalkännedom över Stockholm
  Taxiförarlegitimation
  Taxi Göteborgs inträdesprov
  Trafiktillstånd for gods
  Trafiktillstånd for gods
  Transfer Taxis internlegitimation

Sveriges Utbildningscenter – Huvudstagatan 20, 171 58 Solna – Tel: 08-551 081 71 – info@utbildningscenter.nu