Produkter & Tjänster

Vår utbildningsplattform är Internetbaserad. Detta betyder att ett obegränsat antal anställda, kunder och leverantörer kan utbildas dygnet runt var som helst i världen.

Vår utbildningsplattform består av två delar:
1. Teori – text, bild, ljud, spel, video samt instuderingsfrågor.
2. Prov – envals- eller flervalsalternativ med tillhörande bild, ljud, spel eller video.

Vi skapar och uppdaterar E-learning utbildningarna åt er. Därmed behöver ni inga lärare eller komplicerade författningsverktyg eller andra administrationsvertyg. Vi tar naturligtvis också hand om servern och all uppdatering av mjukvaran.

Vårt mål är att öka era intäkter och/eller minska era kostnader. Vi säljer inte konsulttimmar utan vill tillsammans med er ta fram en bra lösning för er, oss och användarna.

Sveriges Utbildningscenter – Huvudstagatan 20, 171 58 Solna – Tel: 08-551 081 71 – info@utbildningscenter.nu