Demo

En personlig demo hjälper dig att konkretisera för dina medarbetare eller överordnade vad  E-learning kan göra för företaget. Framtagningen av demon är kostnadsfri och på så sätt slipper ni krångliga budgetbeslut innan ni kan få en överblick av vad vi kan åstadkomma för er och företaget. Det eliminerar också risken för att ”köpa grisen i säcken”.

Vår affärsidé bygger helt på principen att göra det enkel för kunden och med hjälp av E-learning öka era intäkter och/eller minska kostnaderna.

Vill du se vad vi gjort tidigare och vad vi kan så sänd oss ett e-post till info@utbildningscenter.nu så ordnar vi med inloggningsuppgifter.

Sveriges Utbildningscenter – Huvudstagatan 20, 171 58 Solna – Tel: 08-551 081 71 – info@utbildningscenter.nu